NGHỈ LỄ - ĐỌC SÁCH - THANH LỌC TÂM HỒN

NGHỈ LỄ - ĐỌC SÁCH - THANH LỌC TÂM HỒN

Đây là những đầu sách nho nhỏ về mối quan hệ to lớn giữa thực phẩm, cuộc sống và nền kinh tế. Chia sẻ từ những tác giả này đã giúp GUfoods nghiệm ra được ý nghĩa của câu “you are what you eat - bạn là những gì bạn ăn”.


"Cuộc cách mạng một-cọng-rơm": góc nhìn về triết lý phật giáo của một người làm nông tự nhiên Nhật Bản.


"Nhân tố Enzym": góc nhìn về mối quan hệ giữa thực phẩm và cuộc sống của một bác sĩ đầu ngành về tiêu hoá.


"Thế lưỡng nan của loài ăn tạp": góc nhìn về nguồn góc “dầu mỏ” của tất cả các loại thực phẩm trên các kệ hàng siêu thị.


Lựa chọn thực phẩm chay thuần tự nhiên tại GUfoods từ 30.04 đến 09.05:

𝐓𝐢𝐤𝐢: bit.ly/GU-tiki
𝐋𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚: bit.ly/GU-lazada
𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞: bit.ly/GU-shopee
𝐒𝐞𝐧𝐝𝐨: bit.ly/GU-sendo
-------------------------------------------------
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬. 𝐖𝐞𝐥𝐥 𝐭𝐚𝐢𝐥𝐨𝐫𝐞𝐝.
🏠#Hayonha cùng GUfoods
🌐: gufoods.com
☎️️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

Tags: sachhay
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận