Tập GYM Chuẩn GU

Câu lạc bộ 5h sáng

Dậy sớm từ 6h sáng, vậy là mình có tận 3 tiếng tĩnh lặng để làm tất cả mọi thứ trong ngày.+ Chạy bộ và...

[REVIEW] Adidas Training + Running

Kai có một mục tiêu là giảm còn 68 ký mà mấy năm rồi vẫn giậm chân ở con số 73. Đã thử đủ thứ:...